بخشش دوزندانی محکوم به اعدام از سوی شاکیان

دو زندانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، با اعلام رضایت شاکیان از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی به نقل از تارنمای همشهری آنلاین،در مورد اول یک زندانی که متهم به قتل همکار خود در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۱ در “شهریار” بود مورد بخشش شاکیان پرونده قرار گرفت و به زندگی بازگشت.
وی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص (اعدام) محکوم و این حکم به تأیید قضات شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رسیده بود.
در مورد دوم فردی که متهم بود در ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸ در “شهر ری” مرتکب قتل شده است با گذشت شکات پرونده از مرگ حتمی نجات یافت. وی در ۲۶ بهمن ماه سال گذشته یکبار طناب دار بر گردنش افتاده بود؛ در آن زمان شاکیان پرونده با دادن مهلت از اعدام این زندانی ممانعت به عمل آوردند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید