تداوم بازداشت ژوزف شهبازیان، علی رغم تودیع قرار وثیقه

ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی محبوس در زندان اوین علی رغم اتمام مراحل بازجویی و تودیع قرار وثیقه همچنان در زندان به سر می برد.

ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت، علی رغم پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت، وی کماکان در این زندان، به صورت بلاتکلیف در بازداشت مانده است.

این شهروند مسیحی پس از بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری و پس از پایان مراحل بازجویی توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین تفهیم اتهام شده است.

بر اساس گزارش ماده ۱۸، شعبه بازپرسی دادسرای امنیت، قرار بازداشت ژوزف شهبازیان را به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وثیقه تبدیل کردند.

گفته شده است؛ خانواده شهبازیان قادر به تامین ۲۵ میلیارد ریال مبلغ کل وثیقه شده و پس از معرفی وثیقه مذکور در انتظار نظر شعبه بازپرسی دادسرای امنیت در زندان اوین هستند.

بازپرس پرونده در ابتدا  وثیقه ای معادل ۳ میلیارد تومان برای آزادی موقت این شهروند ارمنی تبار تعیین کرده بود.

اما امروز شنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹،  به خانواده وی اعلام شد که این مبلغ به ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

این افزایش مبلغ وثیقه در حالی صورت گرفته است که خانواده شهبازیان قادر به تامین ۲۵ میلیارد ریال  از کل مبلغ کل وثیقه شده و پس از معرفی وثیقه مذکور در انتظار نظر شعبه بازپرسی دادسرای امنیت در زندان اوین هستند.

در ملاقاتی که خانواده ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی ۶۰ ساله، پس از گذشت ۵۰ روز از بازداشت داشتند، وضعیت جسمانی وی خوب اعلام شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید