بازپرس سابق دادسرای تهران به احکام زندان محکوم شد

قاضی صادرکننده فیلتر تلگرام به اتهام فساد به احکام زندان محکوم شد.

رسانه های ایران در خبری اعلام کردند که بیژن قاسم زاده سنگرودی به احکام زندان محکوم شده است.

بر اساس گزارش رسانه ها، اتهام قاسم زاده، رشوه‌گیری بوده که به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی، بازپرس سابق دادسرای تهران است.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ به دستور قضایی تلگرام از دسترس کاربران ایرانی خارج شد این دستور قضایی مسدودسازی تلگرام از سوی بیژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر شده بود.

پیش از این، نام قاسم‌زاده در پرونده یک باند فساد قوه قضاییه به مدیریت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه مطرح شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید