پرونده بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد

پرونده بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان جهت رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی ارجاع داده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پرونده بنفشه جمالی، فعال مدنی و حقوق زنان که روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، در پی حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.

این فعال مدنی، روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، به دنبال احضار نهادهای قضایی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد.

خانم جمالی در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

پس از چند ساعت بازداشت این فعال حقوق زنان با تودیع قرار کفالت ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

اتهام های انتسابی علیه‌ بنفشه جمالی، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» عنوان شده بود.

تاکنون مشخص نشده که اتهام‌های مطروحه بر اساس کدام فعالیت های این فعال مدنی به او انتساب داده شده است.

پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶، بنفشه جمالی در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن در تهران باز دشت شده بود.

او که به همراه چند تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت شده بود پس از مدتی آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید