سه شهروند کُرد اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

سه شهروند کُرد اهل پیرانشهر پس ازپایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا اتمام روند دادرسی آزاد شدند.

رحمان دریازی، پشتیوان نبی زرگتن و طه آتش‌افراز، طی روزهای اخیر پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شدند.

این سه شهروند کُرد در دی و بهمن ‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر به صورت جداگانه  بازداشت شده بودند.

پشتیوان نبی زرگتن روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی روستای شین آباد از توایع پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شد.

رحمان دریازی، روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹،  توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

طه آتش‌افراز روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی بازداشت شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود.

تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از دلیل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این شهروندان کُرد در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید