رضا واثقی با پایان مرخصی به زندان اردبیل بازگشت

رضا واثقی، زندانی سیاسی تُرک (آذربایجانی) پس از پایان دوران مرخصی جهت تحمل ادامه حبس به زندان مرکزی اردبیل بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رضا واثقی کنشگر مدنی که روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شده بود، روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹، با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته است.

آقای واثقی، روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل به مرخصی یک هفته ای اعزام شده بود.

رضا واثقی کنشگر مدنی ترک ساکن اردبیل روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، بعد از مراجعه به اجرای احکام اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان اردبیل شد‌.

رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در دادنامه مربوطه با استناد کامل به گزارش و صورت جلسات اداره کل اطلاعات استان اردبیل و درج خبر دستگیری ، آزادی و محکومیت فعالین در صفحات مجازی را دلیل بر موجه دانستن اتهامات این برادران دانسته و بدون توجه به اقاریر این دو فعال مدنی مبنی بر بی‌ اطلاعی آن‌ها از وجود چنین‌ شب‌نامه‌هایی و بی تاثیر دانستن مدارک و ادله های وکیل این فعالین ، صورت گرفته است.

در مرحله بدوی دادگاه رضا و علی واثقی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد به ترتیب به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این کنشگر ترک در ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، در محل کارشان، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بودند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید