سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس احضار شدند

سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی در پی دریافت احضاریه ای برای تحمل محکومیت حبس به زندان اوین فراخوانده شدند.

بر اساس احضاریه دریافتی، این زوج نوکیش مسیحی باید تا روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ خود را به زندان اوین معرفی کنند، در غیر این صورت نسبت به ضبط وثیقه واگذار شده برابر مقررات اقدام خواهد شد.

سارا احمدی به اتهام اداره دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی» با هدف «برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده است.

همایون ژاوه نیز از بابت اتهام عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در«مسیحیت تبشیری صهیونیستی» به ۲ سال زندان محکوم شد.

همچنین در بخش مجازات تکمیلی این زوج نوکیش مسیحی به منع خروج از کشور و منع عضویت در حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شدند.

سارا احمدی و همایون ژاوه علاوه بر آن به ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی تحت نظارت حراست آسایشگاه به مدت ۶ ماه، روزی چهار ساعت محکوم شده اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از محبت نیوز، وثیقه ملکی واگذار شده برای خانم احمدی معادل ۳۰۰ میلیون تومان و وثیقه ملکی همسرش برابر با ۲۰۰ میلیون تومان است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید