دادگاه تجدیدنظر؛ احکام صادره علیه چهار شهروند بهایی عینا تایید شد

احکام صادره علیه چهار شهروند بهایی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مونا مهرابی، الهام کرم پیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی، شهروندان بهایی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره این شهروندان بهایی از بابت اتهام«عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» هر یک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مهرماه ۱۳۹۷، مونا مهرابی، الهام کرم پیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی را به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.

این شهروندان در پی درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید