تداوم بازداشت علی الله‌ ویسی، فعال مدنی کُرد

با گذشت حدود یک ماه از بازداشت علی الله‌ ویسی، فعال مدنی اهل سنندج کماکان از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سرنوشت علی الله‌ ویسی، فعال مدنی اهل سنندج پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس این گزارش، آقای الله ویسی در تمام طول مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

عدم اطلاع از وضعیت این شهروند کُرد باعث افزایش نگرانی های خانواده آقای الله ویسی در خصوص سرنوشت او شده است.

علی الله ویسی، روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در بازار شهر سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت کننده، دلیل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این شهروند کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید