سعید مرتضوی در پرونده کهریزک تبرئه شد

  قاضی پرونده «سعید مرتضوی» گفت که مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از تسنیم، «محمدرضا محمدی‌کشکولی» قاضی پرونده «سعید مرتضوی» که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را به‌عهده دارد، اظهار داشت: “سعید مرتضوی» در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد”.
وی ادامه داد: “همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است”.
رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر، گفت: “فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود”.
به‌گفته «محمدی‌کشکولی»، حکم صادره ابتدای هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید