شهرام سدیدی، پناهجوی سیاسی به کمپ دیپورتی های ترکیه منتقل شد

شهرام سدیدی، شاعر و پناهجوی سیاسی ساکن ترکیه توسط نیروهای پلیس بازداشت و به کمپ دیپورتی ها منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شهرام سدیدی، شاعر و فعال سیاسی اهل سبزوار که اخیرا در پی صدور حکم حبس مجبور به خروج از کشور شده بود، توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ دیپورتی ها منتقل شد.

این پناهجوی سیاسی پس از بازداشت ابتدا به کمپ توزلا استانبول و سپس به کمپ دیپورتی ادیرنه منتقل شده است.

شهرام سدیدی، اخیرا در پی صدور حکم ۱۳ سال زندان از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد مجبور به خروج از کشور شده بود.

ترکیه برای بسیاری از پناهندگان سیاسی، کشوری ناامن است و بارها اقدام به دیپورت پناهندگان سیاسی کرده است.

به عنوان  نمونه‌ می توان به دیپورت سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی توسط دولت ترکیه اشاره کرد که پس از بازگردانده شدن به ایران، در معرض خطر اعدام قرار گرفتند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید