سه شهروند بازداشتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند

سه شهروند اهل اشنویه که پیشتر در این شهر بازداشت و جهت تکمیل مراحل بازپرسی به بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بودند، با اتمام مراحل بازپرسی به زندان اشنویه منتقل شده اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ سه شهروند به نامهای «عبید انوری، جلال قادرزادە و ریبوار چارکداری»، اهل اشنویه، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بودند به زندان اشنویه منتقل شدند.

این افراد؛ درروزدوشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، در شهر اشنویه توسط نیروهای امنیتی به صورت جداگانه بازداشت شده بودند.

این سه شهروند؛ پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاهای امنیتی در ارومیه جهت تکمیل مراحل بازپرسی منتقل شده بودند، که روز شنبه ۳۰ مرداد، از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر به زندان اشنویه منتقل شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید