اعزام به مرخصی علی واثقی فعال مدنی (آذربایجانی) از زندان اردبیل

علی واثقی فعال مدنی (آذربایجانی) که در حال سپری نمودن دوران محکومیت دو سال خود در زندان اردبیل است با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ علی واثقی فعال مدنی (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل روز سیزدهم مهرماه ۱۴۰۰، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

این فعال مدنی (آذربایجانی) با تودیع قرار وثیقه (پنجاه) میلیون تومانی به مرخصی یک هفته‌ای اعزام شده است.

علی واثقی به همراه بردارش رضا واثقی در آبان‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲ساله خویش به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.

این دو برادر آذربایجانی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید