غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد آزاد شد

غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس، که توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت، و به زندان عادل آباد منتقل شده بود با تودیع وثیقه سنگین از این زندان به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس، روز یکشنبه هیجدهم مهر ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

غلامی کندازی، در تاریخ هفدهم شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی درشیراز بازداشت شد. وی  با اتمام دوران بازجویی به زندان عادل آباد منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، گفته است: «آزادی آقای غلامی کندازی، با تودیع قرار وثیقه هشتصد و پنجاه میلیون تومانی و قرار کفالت صورت گرفته است.»

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

غلامرضا غلامی کندازی از فعالین صنفی معلمان استان فارس بوده که بعد از ۳۰ سال خدمت در شرف بازنشستگی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید