دادگاه انقلاب اشنویه یک شهروند را به پانزده ماه حبس محکوم کرد

سردار کرامت “آلانی”، شهروند اهل اشنویه از سوی دادگاه انقلاب این شهر به پانزده ما حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر یک شهروند اهل اشنویه به نام سردار کرامت”آلانی”، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به پانزده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سردار کرامت ” آلانی”، توسط دادگاه انقلاب شهر اشنویه از بابت اتهام «همکاری با احزب کرد مخالف نظام، دمکرات » محکوم شده است.

این شهروند اهل اشنویه، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای اطلاعات سپاه  بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

سردار کرامت “آلانی”، در ایام بازداشت و بازجویی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید