سوء قصد به جان گوهر عشقی مادرستار بهشتی توسط افراد ناشناس در تهران

گوهر عشقی

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی توسط افراد ناشناس، مورد “سوء قصد” قرار گرفته است، وی توسط رهگذاران به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گوهر عشقی روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این حادثه در ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران رخ داد که پس از پرت شدن گوهر عشقی بر زمین، و از ناحیه سر و صورت مجروح شد و توسط رهگذران به بیمارستان منتقل شد.

یکی از شاهدان عینی به خبرنگار بنیاد چنین گفت: مادر گوهر عشقی ستاره درخشان رباط کریم است و اکثریت مردم وی را می شناسند بخصوص که سالهاست وی همه روزه در این ساعت برای دیدار فرزندش به امامزاده می رود.

این شاهد عینی گفت من داخل مغازه بودم که صدای فریاد و کمک خواهی مردم بلند شد وقتی من به نزدیک جمعیت رسیدم دیدم مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده.

شرح حادثه چنین است: گوهر عشقی در راه رفتن به امامزاده بوده که یک‌ موتور سوار شامل دو سرنشین از پشت سر آمده یکی از راکبین موتور پیاده شده گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب می کند.

گوهر عشقی پس از این حمله بر روی میل گردهای کنار خیابان افتاده و پس از لحظاتی از هوش می‌رود.

هنگامی که گوهر عشقی به هوش می آید متوجه می شود توسط برخی افراد!! به بیمارستان منتقل شده و پس از معاینات سطحی و ابتدایی وی از بیمارستان مرخص می شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید