خالد پیرزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اهواز در یک حرکت اعتراضی پلک‌های خود را دوخت

خالد پیرزاده

خالد پیرزاده زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز، در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر موافقت با درخواست آزادی مشروط  و آزادی مشروط پلک های خود را دوخت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر خالد پیرزاده زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز، در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر موافقت با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی، در اقدامی اعتراضی پلک چشم راست خود را دوخت.

بر اساس این گزارش، این اقدام آقای پیرزاده در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر موافقت با درخواست آزادی و اعطای مرخصی صورت گرفته است.

این زندانی سیاسی شهریورماه سال جاری در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط، رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم و رفتار خشن ماموران نیروی انتظامی با خانواده او به هنگام تحویل حکم تخلیه اعتصاب غذا کرده و در دوران اعتصاب به دلیل حال نامناسب جسمی مجبور به دریافت سرم تزریقی شده بود. وی در نهایت مورخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید