توهین و تهدید؛ گزارشی از نگهداری زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج در سرما

زندانیان سنی مذهب

نگهداری زندانیان سنی مذهب رجایی شهر کرج، در بندهایی که فاقد سیستم گرمایشی هست، اعتراض به دنبال داشت، این زندانیان جلو درب افسرنگهبانی اجتماع کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به سیستم گرمایشی در جلو افسر نگهبانی اجتماع کردند که با تهدید ولی محمدی مدیر داخلی زندان و رئیس اندرزگاه چهار خاتمه یافت.

بر اساس این گزارش، این بند فاقد سیستم گرمایشی مناسب است و با توجه به سرمای زمستان این زندانیان در شرایط غیرانسانی تحمل حبس میکنند.

زندانیان ساکن در این بند در روزهای جمعه ۱ بهمن و شنبه ۲ بهمن ماه در اعتراض به این معضل در مقابل درب افسرنگهبادی اجتماع کردند که اعتراض آنها روز شنبه با تهدید ولی محمدی مدیر داخلی زندان و رئیس اندرزگاه چهار خاتمه یافت.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان با اشاره به اینکه اقدام اعتراضی زندانیان بعد از نامه نگاری های بی نتیجه متعدد آنها به مسئولان زندان صورت گرفته است، به هرانا گفت: «آقای محمدی با زندانیان سنی مذهب رجایی شهر برخورد توهین آمیزی دارد و این زندانیان از نظر روانی تحت فشار هستند.

زندانیان چندین بار به حفاظت و بازرسی از بابت بدرفتاری و توهین های آقای محمدی اعتراض کرده اند که نتیجه ای نداشته و هر بار زندانی را مقصر دانسته اند.»

این منبع افزود: “علاوه بر این، مسئولان زندان لباسها و لوازمی که از خارج زندان و توسط خانواده زندانیان تهیه شده باشد را تایید نمی کند و به همین دلیل آنها در سرما فاقد لباس مناسب هستند.”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید