سعدی احمدپوری جهت تحمل حبس راهی زندان بوکان شد

زندان بوکان

سعدی احمدپوری شهروند اهل بوکان، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام ارتباط و همکاری با احزاب کردی به شش ماهه حبس تعزیری محکوم شده بود راهی زندان بوکان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سعدی احمدپوری شهروند اهل بوکان جهت تحمل احکام شش ماه خود راهی زندان این شهر شد.

بر اساس این گزارش، او پیشتر از سوی دادگاه تجدیدنظر در ارومیه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و جهت اجرای حکم به زندان بوکان رفت.

وی پیشتر به اتهام“همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” از سوی دستگاه قضایی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

سعدی احمدپوری اوایل مهرماه ۱۴۰۰ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی با تودیع وثیقه آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید