احضار و بازجویی از چهار فعال کارگری و اجتماعی در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج

مظفر صالح‌نیا، جمال اسدی، فردین عیوضی

مظفر صالح‌نیا، فعال کارگری و جمال اسدی، فردین عیوضی و قدوس شاکری، از فعالین اجتماعی، در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه 1400، مظفر صالح‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز گذشته به صورت تلفنی احضار شده بود، پس از مراجعه به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه بازجویی که غیر از مظفر صالح‌نیا، جمال اسدی، فردین عیوضی و قدوس شاکری از فعالین اجتماعی سنندج نیز احضار شده بودند، مأمورین اطلاعاتی برای ممانعت از برگزاری مراسم و جشن‌های مردمی نوروز تلاش کردند تا تعهد کتبی از عدم حضور این فعالین اخذ کنند که با مخالفت صریح مظفر صالح‌نیا و دیگران روبرو شدند.

درنهایت و پس از دو ساعت بازجویی و تهدید و مقاومت احضارشدگان در برابر اعلام تعهد کتبی، همگی آنان آزاد شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار، بازجویی و تهدید مظفر صالح‌نیا و دیگر فعالین اجتماعی شهر سنندج را قویاً محکوم می‌نماید و خواهان پایان دادن به اعمال فشار امنیتی به فعالین سیاسی و اجتماعی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید