استان خوزستان؛ چند تن به اتهامات «ارتباط با سرویس‌های بیگانه» بازداشت شدند

ماموران پلیس امنیت

ماموران امنیتی استان خوزستان چند تن از شهروندان این استان را به اتهام«ارتباط با سرویس‌های اطلاعات بیگانه» بازداشت کردند.  هنوز از مشخصات و هویت این افراد اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ایسنا با انتشار خبری از بازداشت چند تن به اتهام«ارتباط با سرویس‌های اطلاعات کشورهای بیگانه» توسط ماموران پلیس امنیت استان خوزستان خبر داد.

فرمانده کل انتظامی استان خوزستان ضمن اعلام این خبر گفت:”این افراد ضمن ارتباط گیری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه و دریافت پول جهت انجام ماموریت‌های خرابکارانه و حمله به چهره‌های منتفذ استان با استفاده از مواد منفجره در سال جاری، اقدام به تخریب و آتش سوزی منازل و اماکن عمومی در سطح استان کرده بودند.”

هر چند جرم جاسوسی و فعالیت‌های خشونت آمیز با حقوق بشر همخوانی ندارد و تحت هر عنوانی محکوم است اما با توجه به عدم شفافیت قصایی در ایران، اتهامات منتسب شده به این افراد را نمی توان به طور کامل تائید کرد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید