پایان مرخصی؛ فاطمه مثنی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت

فاطمه مثنی

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی که در شرایط جسمانی بسیار نامناسب به سر می‌برد، با دستور امین‌وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، احضار و به زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فاطمه مثنی در حالی جهت تحمل دوران حبس به زندان بازگشت که مدت زمان بسیاری از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده و در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.

بر اساس این گزارش، وی به همراه همسرش حسن صادقی، اوایل بهمن ماه ۹۱ بازداشت شده و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده به اتهام “هواداری از یکی از گروه‌های مخالف نظام”، هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

این شهروندان که دارای دو فرزند هستند، اوایل مهر ماه ۹۴، جهت اجرای حکم حبس و انتقال به زندان بازداشت شدند و منزل آنها نیز توسط ستاد اجرای فرمان خمینی مصادره شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید