بازداشتگاه اداره اطلاعات اشنویه، سه شهروند به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

احمد پیغامی، هادی حسین‌زاده و محمد آذرخش

سه شهروند به نامهای احمد پیغامی، هادی حسین‌زاده و محمد آذرخش، اهل شهر نالوس از توابع اشنویه از اداره اطلاعات این شهر به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. مصادیق اتهامات وارده به این افراد شرکت در مراسم نوروزی عنوان شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، سه شهروند به نام‌های احمد پیغامی، هادی حسین‌زاده و محمد آذرخش، اهل شهر “نالوس” اشنویه با تودیع قرار وثیقه از اداره اطلاعات آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، یک منبع مطلع به کمپین گفت:  این سه شهروند طی روزهای اخیر از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات اشنویه احضار شده بودند.

این منبع مطلع افزود: نیروهای امنیتی این سه شهروند را به دلیل شرکت در مراسمات نوروزی احضار کرده بودند.

این سه شهروند پس از چند ساعت بازجویی با تودیع قرار وثیقه از اداره اطلاعات اشنویه آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید