دادگاه انقلاب تهران؛ نگار مسعودی و افسانه عظیم‌ زاده، جهت پرداخت جزای نقدی احضار شدند

نگار مسعودی و افسانه عظیم‌ زاده

افسانه عظيم زاده فعال اجتماعي و حقوق كودك و نگار مسعودی عكاس مستند اجتماعي و فعال حوزه زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران جهت اجرای حکم احضار شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخی افسانه عظيم زاده فعال اجتماعي و حقوق كودك و نگار مسعودی عكاس مستند اجتماعي و فعال حوزه زنان، جهت اجرای حکم صادره خود احضار شدند.

بر اساس این گزارش، این دو فعال، پاییز سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر و هر كدام چندين ماه در انفرادي بند دو الف زندان اوین تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند.

سرانجام نگار مسعودي به سه اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشويق به فساد و فحشا و افسانه عظيم زاده به دو اتهام اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به رياست قاضي ايمان افشاري محاكمه شدند.

متهم رديف يك نگارمسعودي در اين دادگاه دو جلسه اي به تحمل ٤ سال و ٨ ماه حبس تعزيري بابت اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت تبليغي عليه نظام و پرداخت ٨٠ ميليون تومن بابت تشويق به فساد و فحشا و افسانه عظيم زاده متهم رديف دوم به ٢ سال حبس تعزيري بابت اقدام عليه امنيت ملي محكوم شدند.

در نهايت با استناد به بند ب ماده ٦ قانون مصوبه هيئت وزيران مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٥ حبس قابل اجرا را مناسب ندانسته و هر دو متهم به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید