طرح نظارتی پلیس بر اصناف، پلمب 193 واحد صنفی به دلیل سرو غذا

پلمب واحدهای صنفی

در ادامه اجرای طرح نظارتی پلیس بر اصناف در ماه رمضان ۴۵ واحد صنفی در استان قم، ۱۳۹ واحد صنفی در استان البرز و ۹ واحد صنفی در شهرستان گرمی و انگوت به دلیل سرو غذا پلمب شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از صداوسیما، رئیس پلیس امنیت عمومی قم از پلمب ۴۵ واحد صنفی در پی اجرای طرح نظارتی پلیس بر اصناف در ماه رمضان خبر داد.

نورعلی با اشاره به بازدید از یک هزار و ۳۸۳ واحد صنفی افزود: “همچنین ۲۸۳ واحد تذکر، ۵۱ واحد تعهد و ۷۱ واحد صنفی نیز اخطار دریافت کردند”.

در گزارشی دیگر به نقل از ایرنا، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی البرز از پلمب ۱۳۹ واحد صنفی در این استان در پی اجرای طرح نظارتی پلیس بر اصناف در ماه رمضان خبر داد.

حمید افشاری در این خصوص اظهار داشت: “این واحدهای صنفی از بین پنج هزار و ۲۴۲ واحد صنفی بازدید شده از ابتدای ماه رمضان متخلف شناخته شدند”.

وی افزود: “همچنین طی این مدت برای ۳۴۲ واحد اخطاریه پلمب صادر و از ۳۴۹ واحد صنفی متخلف تعهد کتبی اخذ شد”.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید