زندان مرکزی ارومیه؛ محمدصدیق عزیزی، با پایان مرخصی به زندان بازگشت

محمدصدیق عزیزی

محمدصدیق عزیزی، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان ارومیه بازگشت.  او در حال سپری کردن محکومیت دو سل و شش ماه حبس تغزیری خود است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدصدیق عزیزی، زندانی سیاسی، پس از اتمام مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به بند نظامی زندان مرکزی ارومیه بازگشت.

بر اساس این گزارش، محمدصدیق عزیزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در حالی که خدمت سربازی خود را در تهران سپری می کرد پس از بازداشت و انتقال به ارومیه و طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به تحمل دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است، محمدصدیق عزیزی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ تومان به مرخصی اعزام شده بود.

در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه نظامی ۱ شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای محمدصدیق عزیزی را به اتهام《 اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام》به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

محمدصدیق عزیزی، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی به زندان ارومیه منتقل و سپس به زندان اشنویه منتقل شد و چندی بعد مجددا به بازداشتگاه امنیتی در ارومیه بازگردانده شد.

محمدصدیق عزیزی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، در حالی که دوران خدمت سربازی وظیفه خود را در یکی از پادگان‌های ارتش در تهران سپری می کرد توسط حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ارومیه منتقل شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید