“زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد را آزاد کنید”

بیانیه حمایتی گروهی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی برای رسیدگی به وضعیت زینب جلالیان

گروهی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی، ضمن محکومیت حکم حبس ‌ابد برای «زینب جلالیان» طی بیانیه‌ای خواهان برخورداری او از حق مرخصی و مداوای فوری او شده‌اند. آنها آزادی این زندانی سیاسی کُرد را مطالبه کرده‌اند.

به گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه ضمن مخالفت با صدور احکام اعدام در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند: “داشتن وکیل مدافع و دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. لذا احکام صادر شده در دادگاه‌هایی که بدون داشتن حق وکیل مدافع برگزار شده و یا می‌شود، مغایر با موازین بین‌المللی مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران است. ما همچنین حکم حبس‌ابد برای زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد ایرانی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان برخورداری وی از حق مرخصی و مداوای فوری و آزادی وی هستیم.”

«زینب جلالیان» نزدیک به ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد و تاکنون از حق مرخصی برخوردار نبوده و این در حالی است که گفته شده: “چشم دیگر زینب که روزبه‌روز کم‌سوتر می‌شد، بینایی خود را از دست داده و این زندانی سیاسی در حال حاضر از ناحیه هر دو چشم نابینا شده است.”

متن کاملبیانیه حمایتی گروهی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و اسامی امضا کنندگان، در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته است که در پی می‌آید.

فعالان حقوق زنان خواهان برخورداری از حق مرخصی، مداوای فوری و آزادی زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی هستند

زینب جلالیان فعال سیاسی کرُد ایرانی است که در سال ۱۳۸۶، در سن ۲۴ سالگی در جاده کرمانشاه به سنندج بازداشت و به زندان کرمانشاه منتقل شد. او هم‌اکنون در زندان خوی به سر می‌برد. جلالیان در سال ۱۳۸۸، به اتهام عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. محکومیت وی در سال ۱۳۹۰، به حبس‌ابد کاهش یافت. زینب جلالیان به دلیل مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او در پی یافتن آینده‌ای بهتر به کردستان عراق رفت و پس از آن به‌عنوان هوادار حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در حوزه زنان مشغول به فعالیت شد. زینب نزدیک به ۹ سال است که در زندان بسر می‌برد و تاکنون از حق مرخصی برخوردار نبوده است.

زینب جلالیان در زندان سلامتی خود را به دلیل شکنجه‌های شدید پس از دستگیری از دست داده است و در خطر از دست دادن کامل بینایی خود به‌سر می‌برد. علاوه براین زینب در زندان به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی هم دچار شده است، و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده جلالیان تأکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه آغاز شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات زینب جلالیان همچون بسیاری از زندانیان سیاسی پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و تنها چند دقیقه به طول انجامیده است. اتهامات وارد شده به زینب جلالیان از سوی وی پذیرفته نشده است، او هیچگاه فعالیت مسلحانه نداشته و در زمان دستگیری هم مسلح نبوده است، هواداری‌اش از پ ک ک به صورت فعالیت در حوزه زنان و همکاری‌اش با پژاک نیز در زمینه‌های آموزشی، مددکاری و زنان بوده است. لذا دادگاه بر اساس اتهامات غیرواقعی چنین حکم سنگین و غیر عادلانه ای را برای زینب صادر کرده است.

ما نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه ضمن مخالفت با صدور احکام اعدام بر این باوریم که: داشتن وکیل مدافع و دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. لذا احکام صادر شده در دادگاه‌هایی که بدون داشتن حق وکیل مدافع برگزار شده و یا می‌شود، مغایر با موازین بین‌المللی مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران است. ما همچنین حکم حبس ابد برای زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد ایرانی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان برخورداری وی از حق مرخصی و مداوای فوری و آزادی وی هستیم.

اسامی امضا کنندگان:

١. حمید ‫ارهنجی‌پور

٢. پرى احمد
٣. شیرکو احمدی
۴. طاهره احمدی
۵. پروین اردلان
۶. کمال ارس
٧. اردوان ارشاد
٨. لیلا ارغوانی
٩. منصور اسالو
١٠. امیلیا اسپارتک
١١. رضا اسدآبادی
١٢. نجیبه اسدپور
١٣. محمد توفیق اسدی
١۴. اتابک اسکندری
١۵. محمدرضا اسکندری
١۶. الیاس اسلامی
١٧. مرتضی اسماعیل
١٨. مرتضی اسماعیل‌پور
١٩. منصور اسانلو
٢٠. طیبه اضغرزاده
٢١. سیاوش اقایی
٢٢. شراره اکبری
٢٣. فرهاد اکبری
٢۴. کبری (مارال) الیاسی عمله
٢۵. الهه امانی
٢۶. آسیه امینى
٢٧. شورش امینی
٢٨. کازیوە انامقی
٢٩. ناهید انتصاری
٣٠. شهلا انتصاری
٣١. شاهین انزلی
٣٢. مریم اهرى
٣٣. سیاوش اویسی
٣۴. شهریار ایازی
٣۵. شیوا ایرانی
٣۶. سلام محمد أمین أمین
٣٧. ناهید آذری
٣٨. شهرزاد آل داود
٣٩. پیمان آلخانى
۴٠. ریژین باباعلى
۴١. لاله بازرگان
۴٢. عیسی بازیار
۴٣. اسدلله باقری
۴۴. آزاده باقری قاهانی
۴۵. رزگار بانه
۴۶. سعید بایان
۴٧. پروین بختیارنژاد
۴٨. منیره برادران
۴٩. کیچی براهوی
۵٠. کیچی براهوی
۵١. بیژن برومند
۵٢. مظفر بزرگ
۵٣. سدیه بطاهی
۵۴. خسرو بندری
۵۵. عصمت بهرامی
۵۶. یگانه بهرامی‌نژاد
۵٧. افسانە بهشتی‌زادە
۵٨. امیر بی‌ازار
۵٩. حسن بیات
۶٠. بیژن فتحی
۶١. سعید بیوتی
۶٢. انا پاک
۶٣. مهناز پراکند
۶۴. مهشید پگاهى
۶۵. فریده پورعبدالله
۶۶. زینب پیغمبرزاده
۶٧. ژاله تبریزی
۶٨. خسرو تجربه کار
۶٩. محمد ترابی
٧٠. عابد توانچه
٧١. نیره توحیدی
٧٢. ناهید توسلی
٧٣. فرزانه جلالی
٧۴. جمال محمد جمال جولا
٧۵. گلرخ جهانگیری
٧۶. سکینه جوانمرد
٧٧. جلوه جواهری
٧٨. برهان جیڤارا
٧٩. شمزین جیهانی
٨٠. پروانه حاجی لو
٨١. زهره حبیب محمدی
٨٢. شهلا حسن‌زاده
٨٣. امجد حسین پناهی
٨۴. روزا حسین پناهی
٨۵. پریسا حسین‌پور
٨۶. شهره حقیقت
٨٧. اسکالا حکیم‌زاده
٨٨. محسن حمزه ییان
٨٩. حمید حمیدی
٩٠. انسیه حنیف‌نژاد
٩١. آسو خبات
٩٢. طاهره خرمی
٩٣. کاوە خسروپور
٩۴. سامان خضرى
٩۵. رزا خلیلی
٩۶. مانی خوردو
٩٧. نهیه خوشکلام
٩٨. فرهاد خوشیار
٩٩. شبنم داریوش
١٠٠. ستاره هاشمی
١٠١. زرعلی نیکروش
۱۰۲. احمد نورى
۱۰۳. سهیلا دالوند
۱۰۴. فریبا داودی مهاجر
۱۰۵. پرویز دستمالچی
۱۰۶. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۰۷. آزاده دواچی
۱۰۸. فرات دیجله
۱۰۹. سحر دیناروند
۱۱۰. نادیا ذابحی
۱۱۱. پروانه راد
۱۱۲. فریبا راد
۱۱۳. سوده راد
۱۱۴. نینا راوند
۱۱۵. مصطفی رحمانی
۱۱۶. هاوار رحیمی
۱۱۷. آزاد رحیمی
۱۱۸. داوود رحیمی
۱۱۹. سوسن رخش
۱۲۰. ناصر رسول‌نژاد
۱۲۱. سمیه رشیدی
۱۲۲. عدنان رشیدی
۱۲۳. کارن رشیدی
۱۲۴. کیومرث رشیدی
۱۲۵. سوسن رشیدی
۱۲۶. آزاد رضایی
۱۲۷. فرهنگ رضایی
۱۲۸. فاطمه رضایی
۱۲۹. رقیه رضائی
۱۳۰. شراره رضائی
۱۳۱. کاوه رضائی شیراز
۱۳۲. داود رمضانزاده
۱۳۳. میثم رودکی
۱۳۴. سیمین روزگرد
۱۳۵. ھەریر رسولی
۱۳۶. شقایق زعفری
۱۳۷. آرش زکریایی
۱۳۸. شعله زمینی
۱۳۹. مریم زندی
۱۴۰. باسوز زهیر
۱۴۱. آزاده زیلایی
۱۴۲. سحر ساحری
۱۴۳. آیدا سعادت
۱۴۴. ناصح سعیدی
۱۴۵. تابان سکایا
۱۴۶. کامبیز سلطانین
۱۴۷. دلیله سلیمه زند
۱۴۸. فریبا سلیمی
۱۴۹. رز شاد
۱۵۰. سجاد شاهمرادی
۱۵۱. رضا شاهمرادی
۱۵۲. مسعود شب افروز
۱۵۳. صالح شرفی
۱۵۴. گل‌بهار شریفی
۱۵۵. ندا شریفی
۱۵۶. روژین شریفی
۱۵۷. خسرو شفق
۱۵۸. روحی شفیعی
۱۵۹. شهلا شفیق
۱۶۰. منیژه شکوهی
۱۶۱. الاهه شکرائی
۱۶۲. سردار شمس
۱۶۳. پروین شهبازی
۱۶۴. شهاب الدین شیخی
۱۶۵. نیلوفر شیدمهر
۱۶۶. فروغ شیرخوانی
۱۶۷. مصی شیروانی
۱۶۸. فرح شیلاندری
۱۶۹. بانو صابرى
۱۷۰. مرتضی صادقی
۱۷۱. زهره صادقی
۱۷۲. نسرین صارمی
۱۷۳. سارا صحرانورد فرد
۱۷۴. منوچهر صفایى
۱۷۵. تقی ﺻﻴﺎﺩ مصططفی
۱۷۶. فریبا ضیایى
۱۷۷. رویا طلوعی
۱۷۸. احمد عالی‌نژاد
۱۷۹. شیوا عاملی راد
۱۸۰. محبوبه عباسقلی‌زاده
۱۸۱. طیبه عباسلو
۱۸۲. سینا عبدالله‌پور
۱۸۳. جهانگیر عبداللهی
۱۸۴. فرانک عبدی
۱۸۵. شهلا عبقری
۱۸۶. پویا عزیزی
۱۸۷. فروغ عزیزی
۱۸۸. مهوش علاسوندی
۱۸۹. کاظم علمداری
۱۹۰. کامیار علیا
۱۹۱. رضا علیجانی
۱۹۲. آذین علیزاده وندچالی
۱۹۳. عسکر علیزادە
۱۹۴. زانیار عمرانی
۱۹۵. ماهرخ غلامحسین‌پور
۱۹۶. غلامرضا غلامحسینی
۱۹۷. شهناز غلامی
۱۹۸. خالد غلامی
۱۹۹. ساغر غیاثی
۲۰۰. پرستو فاطمی
۲۰۱. پگاه فاطمی
۲۰۲. علی فتوتی
۲۰۳. کوێستان فتوحی
۲۰۴. صدیقه فخرآبادی
۲۰۵. روناک فدوى
۲۰۶. فرشید فرخ نیا
۲۰۷. شیرزاد فرخی
۲۰۸. ناهید فرهاد
۲۰۹. ثریا فلاح
۲۱۰. کمال قاضی
۲۱۱. شکوفه قبادی
۲۱۲. مهدی قدوسی
۲۱۳. یوسف قدیری
۲۱۴. رضا قراشی
۲۱۵. مونیکا قریشی
۲۱۶. مهناز قزلو
۲۱۷. اوکتای قلی وند
۲۱۸. فاطمه قنبرى
۲۱۹. زینب قنبرى
۲۲۰. هه ورین کریم
۲۲۱. کتایون کشاورزى
۲۲۲. مظهر کورد
۲۲۳. کیان کا
۲۲۴. صابر کاکه حسن
۲۲۵. کمیته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
۲۲۶. سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد
۲۲۷. محبوبه کرمی
۲۲۸. تانیا کلیچی
۲۲۹. فرناز کمالی
۲۳۰. فرح کمانگر
۲۳۱. ترکمن کمچی
۲۳۲. شهروز کوردستانی
۲۳۳. علی کیمیایی
۲۳۴. شکوفه گشتاسبی امیری
۲۳۵. فاطمه گفتاری
۲۳۶. سعید گلانی
۲۳۷. شیوا گنجی
۲۳۸. روبرتو گودوی
۲۳۹. منوچهر لرستانی
۲۴۰. زهرا لطفی
۲۴۱. جواد متولی
۲۴۲. فایزه محب زندی
۲۴۳. اکبر محبتی‌زاده
۲۴۴. پریا محسنی
۲۴۵. هدیە محمد سالح
۲۴۶. بدیع محمد‌نژاد
۲۴۷. سوسن محمدخانی غیاثوند
۲۴۸. یادگار محمدی
۲۴۹. ژاله محمدی
۲۵۰. فره‌مند محمود کلایه
۲۵۱. فرشید محمودی
۲۵۲. فریده مرادخانی
۲۵۳. دانا هەلەبجەیی
۲۵۴. ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮاﺩی
۲۵۵. آزاد مرادیان
۲۵۶. اقبال مرادی
۲۵۷. گلمراد مرادی
۲۵۸. امیر علی مرادی
۲۵۹. جعفر مرتضوی
۲۶۰. فاطمه مسجدی
۲۶۱. شهرزاد مسعودی
۲۶۲. احمد مشعوف
۲۶۳. نیما مشعوف
۲۶۴. انوشه مشعوف
۲۶۵. خدیجه مقدم
۲۶۶. شعله مقدم
۲۶۷. رضوان مقدم
۲۶۸. احمد مقیمی
۲۶۹. ناهید مکری
۲۷۰. نعمت ملا
۲۷۱. پروین ملک
۲۷۲. احمد منتظرى
۲۷۳. فیروزه مهاجر
۲۷۴. مریم موذن‌زاده
۲۷۵. مهدی موسوی
۲۷۶. مهری موسوی
۲۷۷. هیوا مولانایی
۲۷۸. رحمت مولانپور
۲۷۹. ناهید می‌رحاج
۲۸۰. می‌رعلیرضا می‌رمویدی
۲۸۱. فرشته ناجى حبیب‌زاده
۲۸۲. شهین ناوی
۲۸۳. حسن نایب هاشم
۲۸۴. صبری نجفی
۲۸۵. مهدی نخل احمدی
۲۸۶. نرگس نسیمی
۲۸۷. ناهید نصرت
۲۸۸. شیوا نظرآهاری
۲۸۹. مادح نظری
٢٩٠. شیوا نوجو

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید