دادگاه انقلاب تهران؛ جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مصطفی نیلی وکیل دادگستری برگزار شد

مصطفی نیلی

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مصطفی نیلی، وکیل دادگستری برگزار شد. این وکیل دادگستری، در پرونده‌ای جدید به اتهاماتی همچون نشر اکاذیب،تفهیم اتهام شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ امتداد،  روز شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، در گزارشی نوشت: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از بابت پرونده ای جدید توسط شعبه سه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار و با اتهام《نشر اکاذیب》تفهیم اتهام شد. این وکیل دادگستری از جمله متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت هم هست.

براساس این گزارش، مبنی تفهیم اتهام《نشر اکاذیب》به مصطفی نیلی بخاطر ارائه توضیحاتی بوده که این وکیل دادگستری در خصوص《تهدید زندانیان سیاسی زندان قرچک》به وبسایت امتداد داده بود و بازپرس شعبه مذکور پس از اتمام مراحل بازپرسی و اخذ توضیحات از این وکیل دادگستری با صدور قرار کفالت وی را آزاد کرد.

لازم به ذکر است، مصطفی نیلی به همراه چهار تن دیگر از فعالان مدنی، از جمله متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت هست که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در سومین جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم محاکمه شدند.

جلسه دوم این دادگاه در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، برگزار و اتهامات《اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》، به متهمان پرونده تفهیم شد.

جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، با محاکمه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و یکی از ۵ متهم پرونده مذکور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، مصطفی نیلی به همراه چند تن دیگر در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه‌ های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل