استان خوزستان؛ پنج‌ روزنامه‌نگار توسط دادگاه کیفری استان تبرئه شدند

ماندانا صادقی، کوروش کرم پور، هدی کریمی صدر، داریوش معمار و حسن موسوی

پنج‌تن از روزنامه نگاران استا خوزستان از اتهام منتسبه بر علیه خود تبرئه شدند. این افراد به مصادیق اتهاماتی همچون اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، تفهیم اتهام شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، ماندانا صادقی، کوروش کرم پور، هدی کریمی صدر، داریوش معمار و حسن موسوی، پنج از روزنامه نگاران ساکن استان خوزستان، توسط شعبه چهار دادگاه کیفری یک این استان از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه چهار دادگاه کیفری یک استان خوزستان:”ماندانا صادقی و حسن موسوی به همراه هدی کریمی صدر از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و کوروش کرم پور هم از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، تبرئه و قرار منع تعقیب خود را دریافت کردند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید