دادگاه انقلاب اهواز؛ جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرامرز سه دهی، برگزار شد

فرامرز سه دهی

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرامرز سه دهی، در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری 2 و شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. او پیش‌تر به مصادیق اتهاماتی همچون نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و طبع و انتشار کتاب، تفهیم اتهام شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشارگزارشی نوشت: فرامرز سه دهی، شاعر و فعال ادبی، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، در بخش اول پرونده قضائی خود با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو اهواز محاکمه شد. همچنین طی روزهای اخیر، فرامرز سه دهی در بخش دوم از پرونده قضایی خود با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز محا‌کمه شد.

براساس این گزارش، مضامین اتهامات《نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》توسط قاضات دادگاه انقلاب و کیفری اهواز《طبع و انتشار کتاب》عنوان شده است.

لازم به ذکر است، فرامرز سه دهی، در تاریخ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با مصادیق «فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》تفهیم اتهام و پس از تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و پرونده او پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز جهت تعیین تاریخ دادرسی ارجاع شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید