زندان ارومیه؛ دو شهروند بازداشتی در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

میکائیل قلی پور و هوشنگ نقی زاده، پس از طی مراحل بازجویی با تودیع وثیقه هایی بطور جداگانه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند.‌ این افراد در پی اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه پیش تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ ظهر روز پنج شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، هوشنگ نقی زاده و میکائیل قلی پور، دو تم از بازداشت شدگان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه به ترتیب با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند.‌

براساس این گزارش، هوشنگ نقی زاده و میکائیل قلی پور با تودیع وثیقه آزاد شده و باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ بازپرسی یا دادرسی خود باشند.‌

لازم به ذکر است، میکائیل قلی پور و هوشنگ نقی زاده، دو تاریخ ۲۹تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

هوشنگ نقی زاده و میکائیل قلی پور، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضاتی که به خشک شدن دریاچه ارومیه در ارومیه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید