فردین ادوایی به صورت زود هنگام از زندان مریوان آزاد شد

فردین ادوایی

فردین ادوایی زندانی سیاسی به صورت زود هنگام از زندان مریوان آزاد شد. وی با اتهام ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌ بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ فردین ادوایی، زندانی سیاسی اهل شهرستان سروآباد به صورت زودهنگام از زندان مریوان آزاد شد.

این شهروند دو سال پیش، دو ماه تحت بازجویی به سر برده و سپس با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

اوایل سال ۱۴۰۱، فردین ادوایی با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و نهایتا روز ٢٩ خرداد جهت اجرای حکم به زندان مریوان رفت

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید