اعزام به مرخصی شادی گیلک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

شادی گیلک

شادی گیلک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌ او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه هفت شهریور ماه ۱۴۰۱، شادی گیلک، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌

بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری یک ساله خود است.‌ اعزام شادی او به مرخصی پنج روزه اعزام شده است.

شادی گیلک، پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پرونده شادی گیلک پس از قطعی شدن حکم حبس تعزیزی وی به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین ارجاع و با دریافت احضاریه ای برای تحمل حبس خود فراخوانده شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت شد.‌

آرش جوهری، همسر شادی گیلک هم در حاضر در اندرزگاه هشت زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید