زندان اوین؛ شادی گیلک، فعال مدنی و زندانی سیاسی به صورت مشروط آزاد شد

شادی گیلک

شادی گیلک، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به صورت مشروط آزاد شد.‌ او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، شادی گیلک، فعال مدنی و زندانی سیاسی، محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تحمل بخشی از حبس خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری یک ساله خود بود.

لازم به ذکر است، شادی گیلک، در تاریخ هفت شهریور ماه ۱۴۰۱، زندان اوین به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه برای تحمل ادامه حبس به زندان اوبن بازگشته بود.

شادی گیلک، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پرونده شادی گیلک پس از قطعی شدن حکم حبس تعزیزی وی به شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین ارجاع و با دریافت احضاریه ای برای تحمل حبس خود فراخوانده شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت شد.ه بود.

آرش جوهری، همسر شادی گیلک هم در حاضر در اندرزگاه ۸ زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید