فریده صلواتی‌پور قربانی دیگر گلوله ساچمه‌ای!

فریده صلواتی‌پور اهل سنندج با شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای در آستانه نابینا شدن قرار دارد. وی در ٢۶ آبان‌ماه 1401، مورد اصابت قرار گرفت و تاکنون درمان او با موفقیت انجام نشده است. براساس اطلاعات بە دست آمدە پزشک‌ها نابینا شدن او را تایید کرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریده صلواتی‌پور حدودا چهل ساله و اهل سنندج که در تاریخ 26 آبانماه 1401، توسط کماموران سرکوبگر مورد اصابت قرار گرفته است. که خبر زخمی شدن چشمانش رسانه‌ای نشده تنها قربانی جمهوری اسلامی نیست که از ناحیه چشم مورد اصابت قرار می‌گیرد و رسانه‌ای نمی‌شود، براساس تحقیقات ما تاکنون افراد زیادی از ناحیه چشم زخمی شده و مجبور به تخلیه چشم شده‌اند.

براساس آنچە کە گزارش شدە، فردی حاضر شده است تا چشمش را به فریده صلواتی‌پور اهدا کند اما این فرد حاضر به ابراز هویت خود نشده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید