یک زن جوان سنندجی توسط فردی ناشناس به آتش کشیده شد.

زن جوان اهل سنندج با هویت نگین رستمی،‌ روز دوشنبە 3 بهمن‌ماه 1401، در حیاط خانە خود در روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان توسط فردی ناشناس بە آتش کشیدە شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته می‌شود، “فرد مهاجم با اقدام به پاشیدن بنزین بر روی خانم رستمی، او را آتش می‌زند و پا به فرار می‌گذارد.”

وی هنگام اعزام به بیمارستان سنندج به پرستارها و اطرافیان می‌گوید؛ مردی با قد کوتاه و صورت پوشیده، اقدام به سوزاندن وی کرده و پیشتر نیز به دفعات مورد تهدید قرار گرفته است.

خانم رستمی کە قربانی کودک‌همسری در دوازده سالگی بوده و پیشتر دو بار وادار به ازدواج شده بود، به تازگی تحت فشارهای خانواده‌ای پرجمعیت و بی‌بضاعت برای سومین بار ازدواج کرده بود.

گفتە می‌شود، او بارها از سوی همسر سابق خود تهدید به مرگ شدە و  حتی یکبار نیز همسر سابقش با اسلحە او را مورد تهدید قرار دادە است.

خانم رستمی که دچار سوختگی نود و پنج درصدی شده، در حال حاضر در بیمارستان کوثر سنندج بستری است و در وضعیت جسمانی وخیمی به سر می‌برد، به گونه‌ای که هر لحظه در خطر مرگ قرار دارد.

قوانین زن‌ستیزانه حکومت جمهوری اسلامی و همچنین عدم وجود قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با قتل و خشونت علیه زنان موجب شده تا بسیاری از مردان بدون ترس از مواجهه با مجازات جدی، اقدام به قتل زنان تحت بهانه‌های مختلف کنند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید