پیام نرگس محمدی ‌پس از دریافت جایزه ۲۰۲۳ بنیاد اولاف‌پالمه سوئد

عهد می‌بندم که از پای ننشینم . .

مفتخرم که جایزه معتبر اولاف پالمه از کشور سوئد را دریافت کرده‌ام. این جایزه به نام انسانی است که زندگی‌اش تصویری از بشر دوستی و صلح‌طلبی و توسعه است.

این جایزه را در شرایطی دریافت می‌کنم که مردم سرزمینم ماههاست علیرغم کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان در خیابانها ایستاده و اعتراض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند.

دستگاه سرکوب حکومت استبدادی ۴۴ سال با سرکوب گستره مخالفان و معترضان، نهادهای مدنی مستقل مردمی و آزادی بیان و مطبوعات و بی‌معنا کردن صندوق‌های انتخابات و رای مردم در دوره‌های مختلف، راه هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی را مسدود کرده و در واقع راهبرد اثرگذاری جنبش‌ها و فعالیت‌های مردم را به دلیل پاسخگو نبودن خود (حکومت) به حاشیه رانده است.

همچنین دستگاه ایدئولوژی حکومت با به کارگیری تبلیغات وسیع و پرهزینه و سوءاستفاده از سیستم قانونگذاری، تبعیض و نابرابری جنسیتی، قومی، مذهبی و صنفی را به امری رایج و با بار ارزشی مقدس‌گونه تبدیل کرده است.

در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیز جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای دیگر با بر عهده گرفتن جنگ‌های نیابتی در منطقه، سیاست سرکوب جنبش‌های دموکراسی‌خواه مردم منطقه از شر استبداد و تقویت و پشتیبانی از حکومت‌های غیردموکراتیک و استبدادی و ترویج جنگ‌افروزی، خشونت‌طلبی، نفرت‌پراکنی و تفرقه را در پیش گرفته‌اند. حکومت‌های مانند نظام فعلی در ایران نه تنها تحقق دموکراسی و حقوق بشر را در سرزمین ایران، بلکه صلح و امنیت و توسعه را در منطقه به مخاطره افکنده است.

بدیهی و مشهود است که به میزان گستردگی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، بر شدت خشونت و سرکوب حکومتی افزوده خواهد شد .در این شرایط بی تردید ما بیش از پیش به حمایتهای موثر نهادهای بین‌المللی و همبستگی جهانی نیار خواهیم داشت که امیدوارم شاهد آن باشیم.

در پایان به عنوان یک زن ایرانی با فعالیت مدنی قریب به ۳۰ سال، تاکید دارم که در این مقطع “یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب”ام که معتقد و تلاشگر برای گذار از جمهوری اسلامی هستم و مرحله پس از گذار از حکومت، یعنی مرحله تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر، اهمیتی کمتر از مرحله براندازی برایم ندارد. شرایطی که بتوانیم به صلح و توسعه جهانی یاری رسانده و به ایجاد تفاهم بین‌المللی و حفظ امنیت برای کشورهای جهانی مبادرت ورزیم.

با دلی سرشار از عشق و امید و سرزندگی عهد می‌بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت پیوستن رویای آزادی و برابری در ایران و جهان از پای ننشینم. زنده باد آزادی، برابری مدنی و دموکراسی

زندان اوین

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید