واله زمانی بازداشت شد

«واله زمانی» فعال کارگری و از خویشاوندان شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی که اخیرا درگذشته، یکشنبه شب ۲۹ شهریور ماه از سوی مامورین امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، ساعت ۱۱ یکشنبه شب ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ در حالی که «واله زمانی» قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل شان داشت بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همانجا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل «واله زمانی» قرار دادنه و پس ازگذشت نیم ساعت بازجوئی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده، مامورین امنیتی پس از بازگشت «واله زمانی» به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری «واله زمانی» خبری در دست نیست.
«واله زمانی» پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و ۵ فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید