واله زمانی آزاد شد

«واله زمانی» فعال کارگری ظهر روزجاری دوشنبه ۶ مهرماه با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  «واله زمانی» عضو و از بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز و پسر عموی شاهرخ زمانی پیش تر در ساعت ۱۱ یکشنبه شب ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ در حالی که قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل شان داشت ما بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همانجا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل «واله زمانی» قرار دادنه و پس ازگذشت نیم ساعت بازجوئی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.
مامورین امنیتی مجددا پس از بازگشت «واله زمانی» به سمت منزلش سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید