بلاتکلیفی احسان محمدی، کودک ١٦ سالە اهل اشنویه علیرغم گذشت بیش از هفت ماه از تاریخ بازداشت در کانون اصلاح و تربیت ارومیه

احسان محمدی

احسان محمدی، کودک بازداشتی علیرغم گذشت بیش از هفت ماه از تاریخ دستگیری همچنان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت ارومیه، به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کودک ١٦ سالە احسان محمدی، فرزند ابراهیم و مریم اهل امیرآباد اشنویه به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت ارومیە به سر می‌برد. او بیش از هفت ماه است که محاکمه و یا دادگاهی نشده است.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت: این کودک تاکنون از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است.

احسان محمدی روز بیست و یکم مهرماه ١٤٠١ بە ادارە اطلاعات اشنویە احضار و بازداشت شدە بود.

او پس از مدتی جهت بازجویی بە ارومیه منتقل و در دوران بازجویی مورد شکنجە قرار گرفتە است.

از تاریخ بازداشت تاکنون او بە صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت ارومیە در حبس است.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه احسان محمدی اطلاعی در دسترس نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید