دوختن لبها و اعتصاب غذای علی اصغر میر بلوکی در زندان

«علی اصغر میر بلوکی» زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین در اعتراض به دلیل احقاق حق، شکایت واهی و رسیدگی یک طرفه در دادگاه حل اختلاف که منجرب به محبوس شدن این زندانی شده است، لبهای خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندان محبوس در بند ۸ زندان اوین پیش تر نیز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگویی با «کمپین دفاع از زدانیان سیاسی و مدنی» گفته ” «علی اصغر میر بلوکی» اعلام نموده است در صورت احتمال مرگ وی نامبرده در وصیت نامه خود اعضاء بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کرده و پیکر خود را نیز جهت تشریح وقف دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده است”.
نامبرده در وصیت نامه خود نوشته ” از زمانی که خانواده وشغل و اعتبار اجتماعیش خود را از دست داده ام دیگربه هیچ عنوان نگران جان خود نخواهم بود”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید