محمدعبید حقیقیان، کارمند سابق دادگستری سنندج به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد

محمدعبید حقیقیان

محمدعبید حقیقیان، کارمند سابق دادگستری سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمدعبید حقیقیان، کارمند سابق دادگستری سنندج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی «سعیدی» به سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که این حکم به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.

روز شنبه ششم اسفندماه ١٤٠١، آقای حقیقیان با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم و پس از اتمام دوران بازجویی از یک بازداشتگاه امنیتی به زندان سنندج منتقل شده بود.

روز یکشنبه شانزدهم بهمن‌ماه ١٤٠١، محمدعبید حقیقیان بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید