احضار وحید سرخ گل به دادسرای کرمانشاه

دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه

وحید سرخ گل، شهروند اهل کرمانشاه، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای این شهر احضار شد. در این احضاریه به اتهام هایی همچون «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی برای جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، اشاره شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وحید سرخ گل، شهروند اهل کرمانشاه، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد. از وی خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز در این شعبه حاضر شود.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ پانزدهم مردادماه، توسط شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه صادر شده، از آقای سرخ گل خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهامات انتسابی مندرج در پرونده، در این شعبه حاضر شود.

در این ابلاغیه اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی برای جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، عنوان شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید