انجمن صنفی معلمان کُردستان: مجازات های سنگین شعله مطالبه‌گری معلمان را نورانی‌تر می‌کند

سلیمان عبدی

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، انجمن صنفی معلمان کُردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان) با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت احکام صادره علیه سلیمان عبدی نوشتند:

همشهریان ارجمند، معلمان حق‌طلب، دانش‌آموزان عزیز و اولیای گرامی؛ درحالی بە استقبال سال نو تحصیلی می‌رویم کە اخبار نگران کننده‌ برخوردهای حیرت‌آورِ غیرانسانی و فراقانونی با معلمان و اساتید دانشگاەها، فضای فکری جامعە را بە شدت ملتهب و نگران کردە است.

متاسفانە امروزه به‌سُخره گرفتن قانون و حقوق شهروندان به یک رویه‌ معمول از طرف مجریان و مسولان تبدیل شده است و وحشتاک‌تر اینکە انتظار دارند جامعە  این رویە را قبول کند و دم بر نیاورد!

دولت سالهای مدیدی است اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و ده‌ها مورد دیگر را زیر پاگذاشتە و علاوە بر خودداری از ادای حق و حقوق شهروندان بە بی‌رحمانەترین شیوەها هر کسی را کە خواهان اجرای قانون و عدالت باشد سرکوب می‌کند.

دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبە، قطع حقوق، تبعید و اخراج ده‌ها و بلکە صدها معلم عدالتخواە و باشرف در سال‌ها و خصوصا ماە‌های اخیر نمونەهایی از این برخوردهای غیرقانونی است. این در حالی است کە تنها خواستە این معلمان دلسوز و فعال اجرای اصول قانون اساسی و برقراری عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان در اقصا نقاط ایران است.

در ادامە این رفتارهای عدالت‌ستیزانە، شاهد هستیم کە آقای سلیمان عبدی از بهترین و دلسوزترین و وظیفەشناس‌ترین معلمان شهرستان سقز به هشت ماه زندان تعزیری در دادگاە انقلاب این شهرستان محکوم شده‌اند حال آنکە بابت همین اتهامات در شعبە ١٠٥کیفری نیز قبلا بە ٨ ماە زندان و ۷٤ ضربە شلاق محکوم شدە بود (کە زندان وی بە هشت ماە آموزش رایگان برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت تبدیل شدە و ضربات شلاق  برای دو سال تعلیق شدە بود).

تمام اتهامات واردە و احکام صادرە از سوی شعبە ۱۰۵ و دادگاە انقلاب، بابت سه تا چهار دقیقە صحبت کردن ایشان بە عنوان یک معلم در جهت التیام دل غمزدە خانوادە مرحومە ژینا امینی در مراسم عرفی پنجشنبە آخرسال بر سر مزار آن مرحومە و در جمع خانوادگی ایشان بودە است، سخنانی کە تنها هدفش دادن امید و انگیزە ادامە زندگی بە خانوادە داغدار مرحومە و کاشت بذر آشتی در دل آنها بودە است.

انجمن صنفی معلمان کُردستان، اعلام می‌دارد کە فعالیت‌های صنفی، حق‌طلبانه و قانونمدارانە سلیمان عبدی را که در راستای خیر و صلاح عمومی و اصلاح امور خصوصا در دستگاە آموزش و پرورش است، می‌ستاید.

از قوه قضائیه هم انتظار دارد به مسئولیت ذاتی و قانونی خود رجوع نموده و ضمن عدم تایید احکام صادرە در دادگاە انقلاب و شعبە ۱۰۵ کیفری شهرستان سقز، در مرحله تجدیدنظر نسبت به لغو احکام صادره اقدام نماید.

مسئولان قضایی کشور بهتر است بدانند که احکام و مجازاتهای سنگین نتوانسته است شعله مطالبه‌گری و حق‌طلبانه‌ی معلمان را کم‌سو کند بلکه باعث نورانی‌تر شدن آن شده است.

لذا اگر دغدغه‌ امنیت کشور را دارند بهتر است سراغ ریشه‌های ناامنی، که همانا مسئولان فاسد، قانون‌شکن و ناکارآمدند، بروند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید