انتقال پنج زندانی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان قزل‌حصار کرج

سلول انفرادی

دست‌کم پنج زندانی در زندان قزل‌حصار کرج که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده‌اند، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، دست‌کم پنج مرد در زندان قزل‌حصار کرج از واحد دو و سه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

این زندانیان عمدتا با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند. گفته شده حکم این زندانیان صبح  روز چهارشنبه در این زندان به اجرا درخواهد آمد.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید