حسین واحدی، به یک سال حبس محکوم شد

حسین واحدی

حسین واحدی، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی از سوی دادگاه کیفری بجنورد از بابت اتهام نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای و مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حسین واحدی، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره به مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد صادر شده است، آقای واحدی از بابت اتهام “نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای و مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. حکم صادره به مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است.

پرونده دیگر حسین واحدی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد تحت بررسی است.

حسین واحدی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی است که پیشتر توسط شعبه پنج بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید