دادگاه انقلاب مشهد؛ برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حوریه سادات محسنی

حوریه سادات محسنی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی در دادسرای مشهد برگزار شد. این شهروند بهایی از بابت اتهام‌های عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به دفاع از خود پرداخته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی ساکن مشهد در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

در جریان این جلسه که روز شنبه هجدهم آذرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری برگزار شده، خانم محسنی از بابت اتهامات عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به دفاع از خود پرداخته است.

محمدهادی عرفیان کاسب، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در این رابطه اعلام کرد: علیرغم اعلام وکالت سیستمی از حوریه سادات محسنی، شعبه مذکور از پذیرش وکالت وی با استناد تبصره ماده ۴۸ خودداری نموده است.

 این شهروند بهائی در تاریخ بیستم آبان ماه سال جاری، به شعبه ۹۰۳ دادسرای مشهد احضار شده بود. وی نهایتا پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید