تایید حکم امیر عسکری بجستانی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

امیر عسکری بجستانی

حکم صادر علیه امیر عسکری بجستانی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب مشهد بابت اتهام اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیرج های مرتبط با آن گروه به یک سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، فعال فضای مجازی (اینستاگرام)، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش، در دادنامه ای که روز دوشنبه، به امیرعسکری بجستانی بصورت شفاهی ابلاغ شده وی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به اشاره است، امیر عسکری بجستانی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای کتبی را از سوی مهدی عالی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دریافت کرد و سپس در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر و در انتهای جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را از طریق سامانه ثنا مبنی بر حضور در جلسه دادرسی که برای تاریخ رسیدگی ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصور تشکیل شده بود احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام (اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیرج های مرتبط با آن گروه) به قاضی دادگاه ارائه کرد.

همچنین، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، توسط قاضی هادی منصوری‌ ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، وکالت پرونده معصومه یاوری را دکتر محمدسیف زاده برعهده گرفت و پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمدمقیسه ارجاع شد و با ارائه دفاعیات قوی از سوی دکتر محمد سیف زاده در جلسات دادرسی و اعمال فشار از سوی رسانه ها و برگزاری چند جلسه دادرسی، در نهایت از اتهام (محاربه) تبرئه و فقط به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید