دادسرای مشهد؛ احضار امیر عسکری بجستانی جهت تحمل محکومیت یک ساله

امیر عسکری بجستانی

امیر عسکری بجستانی که پیش‌تر به تحمل یک سال حبس از سوی دستگاه قضایی محکوم شده بود با دریافت ابلاغیه‌ای جهت تحمل محکومیت خود احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنیه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، فعال فضای مجازی (اینستاگرام)، ساکن مشهد با ردیافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. وی پس از طی مراحل دادرسی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است

براساس ابلاغیه صادر شده توسط قاضی شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد؛ امیر عسکری بجستانی باید ظرف مدت معین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به آن شعبه اجرای احکام مراجعه کند

لازم به اشاره است، امیر عسکری بجستانی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای کتبی را از سوی مهدی عالی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دریافت کرد و سپس در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر و در انتهای جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را از طریق سامانه ثنا مبنی بر حضور در جلسه دادرسی که برای تاریخ رسیدگی ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصور تشکیل شده بود احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام (اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیرج های مرتبط با آن گروه) به قاضی دادگاه ارائه کرد

همچنین، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، توسط قاضی هادی منصوری‌ ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال فضای مجازی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم صادره بدوی عینا تایید شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید