اعدام سه زندانی در سبزوار

اعدام در ایران

طبق اطلاعاتی که به دست آمده است: روز جمعه یکم دی و چهارشنبه ۱۳ دی ماه، حکم سه زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان سبزوار به اجرا درآمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک مرد در زندان سبزوار به اجرا درآمده است. این زندانی که هویتش امیر احمدزاده اعلام شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.

همچنین صبح روز جمعه یکم دی ماه نیز، حکم اعدام دو مرد در این زندان به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان مهدی کیوانلو، ۴۶ ساله و هاشم زورآبادی، ۴۲ ساله اعلام شده، به ترتیب با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید